Over the last two weeks the Magalies Rate Payers Association has received many complaints from property owners in the area of the Mogale City Council about excessively high accounts in respect of new property rates payable to the Mogale City Council.

According to the Chairman of the Association, Mr Hendrik van Putten, many of the valuations of properties are unrealistic and in several cases agricultural land was classified as commercial land which is assessed at a much higher rate.

Mr Van Putten told Berg and Valley that the Magalies Rate Payers Association has addressed several letters to the Mogale City Council over the last four months requesting a meeting to discuss the valuations of properties and the lack of communication with the rate payers.

Unfortunately the Mogale City Council has ignored these requests leaving the Association with no other choice but to declare a dispute in terms of the relevant legislation.

The formal dispute will be delivered to the Mogale City Council during the first week of August. Until the dispute is resolved the City Council cannot enforce the new rates and people are advised to pay only the amounts of the previous assessments.

Mnr Van Putten het daarop gewys dat die Vereniging, wat polities neutraal is, nie slegs ‘n wakende oog hou oor die heffing van belastings en dienstegelde nie maar ook deur deurlopende skakeling met die plaaslike owerheid wil verseker dat behoorlike dienste gelewer word.

Die gebiede Hekpoort, Muldersdrift, Tarlton en Vlakdrif vorm ook deel van die Vereniging se gebied en hierdie gebiede word op die uitvoerende komitee van die Vereniging deur streeksverteenwoordigers verteenwoordig.

Volgens Mnr van Putten besef al hoe meer mense dat die belastingbetalers deur ‘n sterk Vereniging verteenwoordig moet word en het die ledetal oor die afgelope maande baie sterk groei getoon.

Membership fees are R50.00 per annum of which R20.00 is paid over to the National Rate Payers Association of South Africa which assists local rate payers associations with disputes and legal actions where necessary.

The Association appeals to people who have not yet joined to do so as soon as possible. Applications can be done at the offices of the local attorney, Henk Venter, at 11 First Street, Magaliesburg, Tel nr 014-577-3003.